Mitä rotary on?

Rotary international, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin 33.000 klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, arvostetussa asemassa olevista liike-elämän johtohenkilöistä ja ammatinharjoittajista, jotka käyttävät aikaansa ja taitojaan palvellakseen paikkakuntiaan ja maailmaa.

Rotaryn tunnuslause ”Palvelu itsekkyyden edelle” on esimerkki yli 1,2 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta hengestä.

Rotaryn tavoite

Rotarytoiminnan tavoite määritellään seuraavasti: Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana

  1. Edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen.
  2. Vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa.
  3. Innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä.
  4. Edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.

What is Rotary?